کرونای دلتا

چرا کرونای دلتا مسری تر است؟

کرونای دلتا حتی در بین افراد واکسینه شده بسیار مسری است. محققان معتقدند برخی جهش های ژنتیکی باعث می شود ویروس بتواند به طور موثرتری وارد سلول ها شود، پاسخ های ایمنی را سرکوب و بار ویروسی را افزایش دهد. شیوع واریانت دلتا در دنیا باعث افزایش نگرانی ها، به ویژه در افراد واکسینه نشده، شده است. محققان چینی دریافتند افراد آلوده به دلتا در مقایسه با افرادی که با سویه اصلی آلوده شده بودند، حدود 1000 برابر بار ویروسی بیشتری در دستگاه تنفسی خود داشتند. واکسن های کووید -19 هنوز قویترین محافظ در برابر سویه دلتا هستند. اما انتقال بالای آن به این معنی است که می تواند باعث افزایش بستری شدن و مرگ و میر در افراد واکسینه نشده شود. واکسن ها می توانند از گسترش نوع آلفا جلوگیری کنند، اما ممکن است دلتا توسط افراد واکسینه شده نیز منتقل شود.

چگونه از کرونای دلتا پیشگیری کنیم؟

به نظر میرسد درگیری با سویه دلتا خطر بستری شدن را افزایش می دهد. یک مطالعه اولیه در اسکاتلند نشان داد که افراد واکسینه نشده آلوده به دلتا دو برابر افراد غیر واکسینه آلوده به آلفا در بیمارستان بستری می شوند. سویه بسیار مسری دلتا خطر عفونت را برای افراد واکسینه نشده افزایش می دهد. استراتژی هایی مانند استفاده از ماسک، حفظ فاصله اجتماعی و اجتناب از حضور در فضاهای عمومی شلوغ می تواند خطر ابتلا به بیماری را کاهش دهد. کارشناسان می گویند بهترین راه برای محافظت از خود در برابر دلتا و سایر سویه های ویروسی، واکسیناسیون کامل جامعه است. 

چه عاملی کرونای دلتا را مسری تر کرده است؟

برای درک اینکه چرا کرونای دلتا اینقدر مسری است، محققان به دنبال دلیل متفاوت بودن آن با سایر واریانت های ویروس کرونا هستند. در بیشتر موارد، دانشمندان به دنبال درک پروتئین تاجی شکل اسپایک در سطح ویروس COVID-19 هستند. خوشه های این پروتئین مانند کلیدهایی عمل می کنند که به گیرنده هایی متصل می شوند که مسیر ورود ویروس به سلول های انسان را باز می کنند. اکثر واکسن های COVID-19 پروتئین اسپایک را هدف قرار می دهند تا مانع ورود ویروس به سلول ها شوند.
جهش های مختلف در پروتئین اسپایک، مانند حوزه اتصال به گیرنده، موجب فریب آنتی بادی اولیه می شود. دلتا دارای جهشی در پروتئین اسپایک موسوم به D614G است که با نام "Doug" نیز شناخته می شود و ممکن است تراکم پروتئین اسپایک را در سطح ویروسی افزایش دهد.

کرونای دلتا

نگاهی فراتر از اسپایک

علاوه بر این تغییرات نگران کننده، محققان معتقدند باید به جهش های ژنوم ویروس که ارتباطی با پروتئین اسپایک ندارند نیز توجه کرد. با اینکه پروتئین اسپایک اهمیت زیادی دارد ولی نباید از توجه به سایر پروتئین های ویروس که ممکن است در ایجاد جهش های مسری و کشنده تر موثر باشند، غافل شد. 
دانشمندان هنوز در حال تلاش برای درک ترکیب منحصر به فرد دلتا از لحاظ جهش های ژنتیکی هستند. به عنوان مثال دلتا فاقد دو جهش کلیدی است که باعث تغییر نوع بتا و گاما شده است و حاوی یک جهش منحصر به فرد در ناحیه ای از ژنوم است که به ویروس اجازه می دهد با سلول های انسانی ترکیب شود.
محققان بر این باورند واریانت دلتا می تواند هنگامی که در سلول های انسانی قرار دارد، سیستم ایمنی را سرکوب کند. آنها پیش از این دریافته بودند که جهش های غیر اسپایک در نوع آلفا به آن کمک می کند تا بهتر از پاسخ های ایمنی فرار کند. احتمالا دلتا نیز به همین روش عمل می کند، در حالی که سلول را آلوده کرده سیستم ایمنی را برای مقابله با حمله ویروس تحریک نمی کند. در نتیجه قبل از اینکه پاسخ ایمنی ویروس را متوقف کند، نسخه های ویروسی بیشتری از خود ایجاد  می کند.
اگر  سیستم ایمنی نتواند به طور موثر واکنش نشان دهد، ویروس بیشتر رشد کرده و سپس گسترش می یابد. در نهایت به افزایش غیر مستقیم مرگ و میر منجر خواهد شد. مطالعه پروتئین های مختلف ویروس و جهش های موجود در هر واریانت به دانشمندان کمک می کند تا بهتر به انواع واریانت ها در آینده پاسخ دهند.

آشنا شویم: قرص زینک ماکس ویواتیون

واکسن، بهترین ابزار محافظتی

واکسن های موجود COVID-19 تا حد زیادی در جلوگیری از بیماری شدید و مرگ ناشی از کرونای دلتا موثر هستند. متخصصان معتقدند واکسیناسیون سراسری بهترین ابزار برای محافظت از خود و دیگران در برابر بیماری های شدید و مرگ ناشی از COVID-19 است. ماسک نیز یک ابزار کلیدی برای پایین نگه داشتن موارد ابتلا است. محققان نگران هستند که نرخ پایین واکسیناسیون باعث شود ویروس به اشکال جدید و بالقوه خطرناک تر تبدیل شود. به همین دلیل با واکسن زدن نه تنها می توانید به خودتان کمک کنید، بلکه می توانید از بروز واریانت های جدید ویروس نیز جلوگیری کنید. این ویروس هرچه بیشتر افراد مختلف را آلوده کند احتمال تغییرات آن نیز بیشتر می شود. 

نویسنده: نگار رفیعی
منبع: verywellhealth

دیدگاه و نظرات

ارسال دیدگاه جدید