شرکت پوراطب در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی خود با شعار پوراطب نشان سلامتی، فعالیتهایی نظیر برگزاری سمینارها و همایش های تخصصی برای گروه های خاص، همچنین برگزاری کلاس های آموزشی رایگان و پرسش و پاسخ آنلاین در مورد تغذیه و سالم با هدف افزایش اطلاعات عموم مردم جهت زندگی سلامت در دستور کارخود قرار داده است. همچنین با تخصیص شماره مجزای مشاوره به جهت پاسخگویی به سوالات پزشکی و تغذیه ای و همچنین راهنمایی جهت تهیه داروهای تک نسخه سعی در ایفای نقش خود در زندگی سلامت تمامی سطوح جامعه کرده است.

 • این برنامه آموزشی  در سرای تاکسیرانی در تاریخ 97/07/22 با حضور کارشناس تغذیه برگزار شد. علل بیماری...
  1397/07/22 - 16:03
 • خطرات مرتبط با پوکی استخوان
  در برنامه آموزشی که در سرای محله تاکسیرانی با حضور کارشناس ارشد تغذیه انجام شده. موضوع:پوکی...
  1397/07/07 - 11:41
 • این برنامه تبلیغاتی  در کلینیک دیابت تابان  در تاریخ 97/05/24 با حضور کارشناس تغذیه برگزار شد. طی...
  1397/07/03 - 08:54
 • این برنامه آموزشی  در سرای پونک شمالی در تاریخ 97/05/20 با حضور کارشناس تغذیه برگزار شد. طی این...
  1397/07/03 - 08:51
 • سندروم پیش از قاعدگی PMS
  در برنامه آموزشی که در کلینیک مامایی غزل با حضور کارشناس مامایی و کارشناس ارشد تغذیه انجام شده....
  1397/05/28 - 15:27
 • این برنامه آموزشی  در سرای پونک شمالی در تاریخ 97/05/06 با حضور کارشناس تغذیه برگزار شد. نقش...
  1397/05/15 - 08:46
 • این برنامه آموزشی  در سرای تاکسیرانی در تاریخ 97/04/24 با حضور کارشناس تغذیه برگزار شد. بیماری...
  1397/05/03 - 09:47
 • در برنامه آموزشی در سرای محله اباذر با حضور کارشناس تغذیه برگذار شد.  موضوع آموزش این برنامه با...
  1397/05/03 - 09:44
 • تغذیه مناسب و پیشگیری از گرمازدگی
  در برنامه آموزشی که در سرای محله تاکسیرانی با حضور کارشناس ارشد تغذیه برگذار شد. شیوه تغذیه مناسب...
  1397/04/25 - 08:59
 • این برنامه آموزشی  در سرای محله  پونک شمالی در تاریخ 97/04/16 با حضور کارشناس تغذیه برگزار شد....
  1397/04/16 - 16:22
 • این برنامه آموزشی  در سرای محله  المهدی در تاریخ 97/04/11 با حضور کارشناس تغذیه برگزار شد. بیماری...
  1397/04/12 - 12:10
 • این برنامه آموزشی  در سرای محله پرستار در تاریخ 97/04/03 با حضور کارشناس تغذیه برگزار شد. بیماری...
  1397/04/12 - 12:04
 • نقش تغذیه در جلوگیری از گرمازدگی
  در برنامه آموزشی که در سرای محله پونک شمالی در تاریخ 97/04/09 با حضور کارشناس ارشد تغذیه برگزار شد...
  1397/04/10 - 09:46
 • در برنامه آموزشی که در سرای محله تاکسیرانی با حضور کارشناس  تغذیه برگذار شد. شیوه تغذیه مناسب در...
  1397/03/08 - 09:32
 • در برنامه آموزشی که در سرای محله باغ فیض با حضور کارشناس ارشد تغذیه برگذار شد. شیوه تغذیه مناسب در...
  1397/03/02 - 13:37