درباره ما

pourateb2_2.jpg

 رسالت ما ارتقا سلامت افراد جامعه

شرکت دارویی پوراطب از سال 1379 با هدف ارتقا سلامت خانواده و تامین محصولات با کیفیت، فعالیت خود را در زمینه واردات مکمل های غذایی- ورزشی، دارو های انسانی، تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی از شرکت های معتبر اروپایی و آمریکایی آغاز نمود. اکنون با ارتقای سطح دانش فنی در جهت دسترسی سریع و آسان آحاد جامعه به محصولات با کیفیت پا به عرصه تولید گذاشته است.

توسعه و نوآوری

این شرکت در راستای توسعه و نوآوری در سال 1395 با احداث کارخانه داروسازی پوراطب گستر در زمینه تولید مکمل های غذایی با همکاری برندهای معتبر بین المللی و انتقال دانش و تکنولوژی مطابق با اصول  GMP و استانداردهای روز دنیا ، فعالیت جدید خود را آغاز نموده است. 
یکی از مهم ترین شرکت های همکار ، ﮐﻤﭙﺎﻧﻰ وﯾﺘﺎﻓﺎرﻣﺪ ﺳﻮﺋﯿﺲ، ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻟﻮﮔﺎﻧﻮ است که به عنوان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎى ﻏﺬاﯾﻰ دارای سبد کامل انواع مولتی ویتامین ها و مواد معدنی برای تمامی سنین در گروههای محتلف کودکان، زنان و مردان می باشد. برندهای ویتالی تون ، ویواتیون، قرص های جوشان ویتافیز و ویتافیز پلاس و برند اختصاصی کودکان ویواکیدز ( به فرم قطره و شربت) و مکمل های ورزشی ویواپاور از جمله محصولات این کمپانی می باشند. همچنین به تازگی در سبد محصولی ، پروبیوتیک ها برای تمامی گروه های سنی و به صورت اختصاصی برای کودکان، زنان و سالمندان با برندهای ویواتیون و ویواکیدز قرار گرفته است.
کمپانی  Arnet Pharmaceutical Corp  از ﺳﺎل 1972 در زﻣﯿﻨﻪ توﻟﯿﺪ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎى غذایی ( انواع ویتامین ها ، مواد معدنی، مکمل های غضروف ساز و...)  در ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ فعالیت می کند. ﺷﺮﮐﺖ داروﯾﻰ پوراطب ﺑﺮﻧﺪ Health Burst (ﻫﻠﺚ ﺑﺮﺳﺖ) را ﺗﺤﺖ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﻰ در ﮔﺮوه ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭘﻮرادارو ایرانیان ﺗﻮﻟﯿﺪ می نماید. ﮐﻠﯿﻪ ى  ﻣﺤﺼﻮﻻت این برند ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن بوده و در گروه های سنی مختلف ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺻﻮل GMP تولید و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰ ﮔﺮدد.
 

برندهای پوراطب گستر

با تکیه بر تجربه جهانی و همچنین تیم مجرب و متخصص، برند نیوسنتری (ماده اولیه محصولات این برند از شرکت 21 سنتری آمریکا تهیه می گردد ) و ویتاتایم با سبد محصولی مکمل های غذایی به تازگی در پوراطب گستر رونمایی شده است که توسط متخصصان پوراطب گستر با توجه به نیاز ایرانیان فرموله و با بهترین مواد اولیه در گروه کارخانجات پوراطب گستر تولید می گردد. 

تضمین کیفیت: 

تضمین کیفیت (QA) مجموع رویه های سازماندهی شده به منظور کسب اطمینان از انطباق محصولات دارویی با مشخصات از پیش تعیین شده می باشد. این رویه ها کلیه فعالیت ها و مسئولیت های مورد نیاز جهت حصول اطمینان از اثربخشی و قابل قبول بودن کیفیت دارویی را شامل می شود. شرکت داروسازی پوراطب گستر با استقرار سیستم تضمین کیفیت یکپارچه، رعایت آخرین استانداردهای روز  صنعت دارو و GMP را بمنظور افزایش سطح رضایت مشتریان سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است.  بیشتر بدانیم...

ماموریت ما