یاد خداوند بهترین داروی جان انسانهاست

ویژه برنامه ماه مهربانی که در ایام ماه مبارک رمضان از شبکه استانی یزد، میزبان آقای دکتر بهشتی به عنوان میهمان خیر و کارآفرین استان یزد در تاریخ 18 فروردین ماه بود.
این گفتگوی دوستانه با محوریت کارآفرینی در صنعت تولید دارو و درمان و تعصب میهمان برنامه به پیشرفت های شغلی با طرح های توسعه ای پیش رو در سراسر کشور بالاخص شهر یزد صورت گرفته است. پیشرفت هایی که با دعای پدر و مادر ، توکل بر خداوند مهربانی ها و کمک به خلق قطعا رو به جلو و مستحکم تر خواهد بود.
دسته بندی ویدیو: