ویتامین چیست؟

ویتامین ها مواد مورد نیاز بدن هستند که در برخی از مواد غذایی یا مکمل های غذایی یافت می شوند و بدن قادر به تولید آنها نیست.
انواع مختلفی از ویتامین ها وجود دارد که به دو دسته محلول در چربی و محلول در آب تقسیم بندی می شوند. ویتامین آ، ویتامین دی، ویتامین ای و ویتامین کا محلول در چربی هستند و در مواد غذایی متفاوتی یافت می شوند. ویتامین های ب کمپلکس و ویتامین سی نیز محلول در آب هستند و برای عملکرد سیستم ایمنی بدن و کارکرد آنزیم ها و واکنش های بدن مورد نیاز هستند.
دسته بندی ویدیو: