نوشیدنی ورزشی چه ویژگی دارد؟

الکترولیت ها یون هایی هستند که بار الکتریکی حمل می کنند و با خود به خارج و داخل سلول انتقال می دهند.
رایج ترین نوع الکترولیت ها در بدن سدیم، پتاسیم، منیزیم، کلرید و کلسیم هستند. سدیم و پتاسیم بار سلول ها را از مثبت به منفی و بالعکس تبدیل می کنند و باعث می شوند که پیام عصبی در نورون ها منتقل شده و و یون های کلسیم باعث انقباض عضله شوند. کمبود الکترولیت ها می تواند منجر به انقباض ناکارامد عضلات شود. در کل کمبود الکترولیت ها در بدن می تواند مشکلاتی را برای ورزشکاران ایجاد کند و بهتر است از منابع تامین الکترولیت ها مانند نوشیدنی های ورزشی استفاده شود.
دسته بندی ویدیو: