میلاد امام رضا (ع) مبارک باد

در کوی رضا سرود جان می شنوم ، آواز پر فرشتگان می شنوم بنشسته به هر کرانه پاکان به دعا ، لبیک خدا از آن میان می شنوم میلاد امام رضا (ع) مبارک باد