مکمل بهبود کیفیت خواب

سافت ژل اسلینایت ویواتیون ، این محصول شامل ۵ میلی گرم ملاتونین به همراه ترکیبات آرامش بخش گابا، عصاره گیاهان سنبل الطیب و گل ساعتی به جهت کمک به بهبود اختلالات خواب است.
تنظیم ریتم شبانه روزی بدن و بهبود کیفیت خواب بهبود اختلالات خواب نظیر جت لگ کاهش زمان لازم برای شروع خواب سافت ژل با کمترین عوارض گوارشی تولید و بسته بندی بر اساس استانداردهای GMP بسته بندی: ۳۰ عدد سافت ژل روش مصرف: روزانه ۱ عدد سافت ژل
دسته بندی ویدیو: