سالگرد تاسیس شرکت پوراطب

بیست و یکمین سال تاسیس شرکت پوراطب (زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری پورادارو ایرانیان) با شعار " قدر سلامتی را بدانیم" گرامی باد.
دسته بندی ویدیو: