استرس چه تاثیری بر بدن ما دارد؟

استرس احساسی است که همه ما هنگام به چالش کشیدن یا تحت فشار بودن تجربه می کنیم.
اما استرس بیش از اینکه یک احساس باشد، یک پاسخ فیزیکی سخت است که در کوتاه مدت در سراسر بدن حرکت می کند. استرس در مدت کوتاه می تواند مفید باشد. اما زمانی که زیاد یا بیش از حد طولانی فعال می شود، پاسخ استرس اولیه جنگ یا گریز شما، نه تنها مغز را تغییر می دهد، بلکه به بسیاری از اندام ها و سلول های دیگر در سراسر بدن آسیب می رساند. استرس می تواند بخش های مختلف بدن را تحت تاثیر قرار دهد. در این ویدئو اثرات استرس بر بدن بررسی شده است.
دسته بندی ویدیو: