فیروز کلا

نوع داروخانه: 
تلفن: 
43198445
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي مازندران
شهر / روستا: 
نشانی: 
جاده قدیم آمل به بابل روستای فیروزکلا