فرهود بصري

نوع داروخانه: 
تلفن: 
88286665
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي ایران
شهر / روستا: 
منطقه: 
2
نشانی: 
تهران بزرگراه جلال آل احمد خ پاتريس لومومبا شماره 182