فرهنگ منصوري

نوع داروخانه: 
تلفن: 
46823203
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي ایران
نشانی: 
شهرقدس بلوار اصلي نرسيده به مصلي مجتمع تجاري اداري مصلي