فرهاد خانی پور

نوع داروخانه: 
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي ایران
نشانی: 
شهر قدس بلوار امام خميني(ره) جنب بانك كشاورزي ساختمان والفجر پلاك174