فرشته

نوع داروخانه: 
تلفن: 
33744600
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
شهر / روستا: 
نشانی: 
تهران شهرری خیابان فدائیان اسلام خ سرگرد محمدی چهارراه خط آهن پلاک 217