آبرومند

نوع داروخانه: 
تلفن: 
9166027401
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي اهواز
نشانی: 
امیدیه شهرک مطهری جنب مجتمع نگین