دکتر نظری

نوع داروخانه: 
تلفن: 
35277719-024  
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي زنجان
شهر / روستا: 
نشانی: 
بلوار طالقانی جنب بانک مسکن