دکتر دربنائی

نوع داروخانه: 
تلفن: 
35527275-024
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي زنجان
شهر / روستا: 
نشانی: 
میدان قائم ابتدای خیابان شهید دکتر بهشتی پلاک 16