وبینار آموزشی بیماری های شایع دوران بارداری

پنجشنبه, 30 بهمن, 1399
محل برگزاری: 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

وبینار آموزشی با موضوع بیماری های شایع دوران بارداری با همکاری مشترک اساتید دانشگاه علوم پزشکی تبریز  و شرکت دارویی  به شرح زیر در روز پنج شنبه 30 بهمن 1399 از ساعت 9:00 صبح تا 12:00 ظهر برگزار خواهد شد.
لینک مشاهده وبینار:  https://vc.tbzmed.ac.ir/cme

  • گرداننده پانل و سخنران:  خانم دکتر فرناز صحاف، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز

سخنرانان:

  • خانم دکتر سیمین تقوی ، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
  • خانم دکتر زهرا فردی آذر، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
  • خانم دکتر فاطمه عباسعلی زاده، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
  • خانم دکتر شمسی عباسعی زاده، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
  • خانم دکتر ساناز موسوی ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز

bane.jpg

این وبینار دارای امتیاز بازآموزی به صورت رایگان می باشد. جهت شرکت در وبینار می توانید از طریق سامانه آموزش مداوم سازمان نظام پزشکی ثبت نام نمایید.