چهارشنبه, 8 مرداد, 1399

هتل المپیک تهران  میزبان هشتمین کنگره مکمل های غذایی و  ورزشی 

محل برگزاری: 
هتل المپیک
همایش مکمل های غذایی و ورزشی

به گزارش روابط عمومی پوراطب این همایش با حضور معاونین و مدیران سازمان غذا و دارو، روسای سندیکای مکمل های رژیمی و غذایی و رعایت پروتکل های بهداشتی با هدف تبیین و ترویج مصرف منطقی مکمل های غذایی در جامعه و آگاهی بخشی عمومی و حمایت از تولید داخل افتتاح شد. شرکت پوراطب با برندهای Health Burst , VivaTune  به عنوان یکی از حامیان  این کنگره حضور داشت. همچنین  لوح سپاس و تندیس کنگره برای مشارکت فعال شرکت پوراطب  نیز به آقای مهندس بهشتی اهدا شد. 
 

گالری عکس مرتبط: 

هشتمین همایش مکمل ها