چهارشنبه, 24 مهر, 1398 تا جمعه, 26 مهر, 1398

سیزدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی

محل برگزاری: 
مرکز همایش های بین المللی کتابخانه ملی

گروه دارویی پوراطب درکنگره روماتولوژی با برند هلث برست حضور بهم رسانید. یادآوری محصولات خوشنام کلترکس و پرفلکس و همچنین معرفی محصولات جدید کلترکس پلاس، پرفلکس پلاس و کارتیدنس در طی سه روز کنگره توسط نمایندگان برند انجام شد.
بزرگداشت دکتر دواچی : در روز دوم کنگره برنامه ای جهت بزرگداشت پروفسور دواچی در سالن همایش برگزار گردید.
پزشکان سرشناسی که در غرفه حضور یافتند:
پروفسور دواچی
دکتر جمشیدی
دکتر سورش
دکتر یزدانی
دکتر اخلاقی
دکتر رمضانی

 

گالری عکس مرتبط: 

سیزدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژ