چهارشنبه, 6 شهريور, 1398

حضور مدیران ارشد سازمان غذا و دارو در هولدینگ پوراطب

محل برگزاری: 
شرکت دارویی پوراطب

جلسه بررسی مشکلات و چالش های هلدینگ دارویی پوراطب با مدیران ارشد سازمان غذا و دارو برگزار گردید.

رئیس و اعضای هیئت مدیره، مدیران عامل و مسولان گروه دارویی پوراطب با آقای دکتر غلامحسین مهرعلیان مدیرکل اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، دکتراحمد شیبانی رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران و دیگر مدیران سازمان درخصوص چالش های مرتبط با روند تولید و توسعه فعالیت های گروه در عرصه داخلی به گفتگو پرداختند.
 

گالری عکس مرتبط: 

حضور مدیران ارشد سازمان غذا و دارو در هولدینگ