جشن 39 سالگی ایران داروک

پنجشنبه, 3 مهر, 1399
محل برگزاری: 
ایران داروک

در جشن 39 امین سالگرد ایران داروک افتخار می کنیم در کنار هم بتوانیم با عزمی راسخ و با استفاده از خرد جمعی و همکاری صادقانه در سازمانی یکپارچه پرچم ایران داروک را در بلندای اقتدار به اهتزاز در آوریم