توزیع بسته های مواد غذایی در مناطق کم برخوردار

سه شنبه, 21 ارديبهشت, 1400
محل برگزاری: 
حومه تهران
در ادامه مسیر مهربانی شرکت پورادارو ایرانیان اقدام به توزیع بسته های مواد غذایی در مناطق کم برخوردار تهران در ماه رمضان نمود.