يكشنبه, 28 بهمن, 1397

بیماری قلبی عروقی و نقش تغذیه در پیشگیری از این بیماری

محل برگزاری: 
سرای محله تاکسیرانی

این برنامه آموزشی در سرای محله تاکسیرانی در تاریخ 97/11/28 با حضور کارشناس ارشد تغذیه برگزار شد. بیماری قلبی عروقی، علل و راه های پیشگیری و درمان های تغذیه ای  بررسی شد. 
این برنامه آموزشی با هدف افزایش آگاهی عموم مردم و معرفی مرکز مشاوره و اطلاعات دارویی 82406 که دارای خدمات رایگان مشاوره دارویی، پزشکی، تغذیه  می باشد برگزار شد.