يكشنبه, 28 بهمن, 1397

بیماری قلبی عروقی و نقش تغذیه در پیشگیری از این بیماری

محل برگزاری: 
سرای محله تاکسیرانی

این برنامه آموزشی در سرای محله تاکسیرانی در تاریخ 97/11/28 با حضور کارشناس ارشد تغذیه برگزار شد. بیماری قلبی عروقی، علل و راه های پیشگیری و درمان های تغذیه ای  بررسی شد. و کارت مرکز مشاوره و اطلاعات دارویی ایران بین شرکت کنندگان توزیع شد.
همچنین مکمل های کمک کننده به پیشگیری در بیماری قلبی عروقی به مدعوین معرفی گردید.
این برنامه آموزشی با هدف افزایش آگاهی عموم مردم و معرفی مرکز مشاوره و اطلاعات دارویی 82406 که دارای خدمات رایگان مشاوره دارویی، پزشکی، تغذیه  می باشد برگزار شد.