دوشنبه, 13 اسفند, 1397

بیماری آرتروز و نقش تغذیه

محل برگزاری: 
سرای محله پونک شمالی

این برنامه آموزشی  در سرای محله پونک شمالی در تاریخ 97/12/13 با حضور کارشناس تغذیه برگزار شد. بیماری آرتروز ، علل و راه های پیشگیری بررسی شد و توصیه های تغذیه ای نیز پیشنهاد گردید.
این برنامه آموزشی با هدف افزایش آگاهی عموم مردم و معرفی مرکز مشاوره و اطلاعات دارویی 82406 که دارای خدمات رایگان مشاوره دارویی، پزشکی، تغذیه  می باشد برگزار شد.