يكشنبه, 19 اسفند, 1397

بیماری آرتروز را بشناسید

محل برگزاری: 
سرای محله پرستار

این برنامه آموزشی  در سرای محله پرستاردر تاریخ 97/12/19 با حضور کارشناس تغذیه برگزار شد. بیماری آرتروز ، علل و راه های پیشگیری و درمان های تغذیه ای  بررسی شد. و کارت مرکز مشاوره و اطلاعات دارویی ایران بین شرکت کنندگان توزیع شد.
این برنامه آموزشی با هدف افزایش آگاهی عموم مردم و معرفی مرکز مشاوره و اطلاعات دارویی 82406 که دارای خدمات رایگان مشاوره دارویی، پزشکی، تغذیه  می باشد برگزار شد.