چهارشنبه, 29 مرداد, 1399

با شعار " پوراطب نشان سلامتی" دو دهه است که در این راه قدم نهاده ایم.

محل برگزاری: 
هلدینگ پوراطب

هلدینگ دارویی پوراطب، با دو دهه تجربه به برندی تاثیرگذار در بازار ایران و بین الملل تبدیل شده است. هلدینگ پوراطب با داشتن 3 کارخانه مجزا، دو شرکت پخش در سطح کشور، دفاتر ثبت شده و فعال در خارج از کشور به عنوان قطبی بزرگ در صنعت مکمل، دارو، آرایشی و غذا در کشور تبدیل شده است.

 

فیلم مرتبط: 

20 سال اقتدار و نو آوری در شرکت پوراطب

شرکت دارویی پوراطب، با دو دهه تجربه به برندی تاثیرگذار در بازار ایران و بین الملل تبدیل شده است. پوراطب با داشتن 3 کارخانه مجزا، دو شرکت پخش در سطح کشور، دفاتر ثبت شده و فعال در خارج از کشور به عنوان قطبی بزرگ در صنعت مکمل، دارو، آرایشی و غذا در کشور تبدیل شده است.

 

دسته بندی ویدیو: