يكشنبه, 28 مهر, 1398

اهمیت تغذیه در سلامت بانوان

محل برگزاری: 
سرای محله تاکسیرانی

این برنامه آموزشی در تاریخ 28 مهر در سرای محله تاکسیرانی با موضوع اهمیت تغذیه در سلامت بانوان برگزار شد.  زنان بعلت شرايط فيزيولوژيكي خاص، نياز به توجهات تغذيه اي ويژه اي دارند .
در بسياري از موارد با مراقبتهاي تغذيه اي پيشگيرانه و به موقع مي توان عوامل خطر تغذيه اي را محدود و از بيماريهاي غيرواگيرشايع در اين جنس پيشگيري نموده يا آن را به تعويق انداخت.

برای مطالعه مقالات بیشتر >>>> اینجا را کلیک کنید.

گالری عکس مرتبط: 

اهمیت تغذیه در سلامت بانو