دوشنبه, 16 مرداد, 1396

اهمیت تغذیه با شیر مادر

محل برگزاری: 
سرای محله سزمان آب

در این برنامه کلاس آموزشی رایگان با موضوع : اهمیت تغذیه با شیر مادر و مزیت آن برای مادر و شیر خوار بررسی شد.
با کمک تیم نیچرمید مکمل پریناتال نیچرمید برای مدعوین به طور کامل معرفی گردید و سمپل و بروشور آن توزیع شد.
مجله سلامانه نیز بین مدعوین توزیع گردید.
این برنامه آموزشی با هدف افزایش آگاهی عموم مردم و معرفی مرکز مشاوره و اطلاعات دارویی 82406 جهت دریافت مشاوره رایگان تغذیه انجام شد.