برای پیشگیری از پوکی استخوان، کلسیم تنها کافی نیست

برای پیشگیری از پوکی استخوان، کلسیم تنها کافی نیست. برای استحکام استخوان ها می بایست علاوه بر کلسیم از ویتامین D ، ایزوفلاون ، منیزیم ، ویتامین K و دیگر ؛ برای استحکام استخوان ها می بایست علاوه بر کلسیم از ویتامین D ، ایزوفلاون ، منیزیم ، ویتامین K و دیگر ویتامین ها و مینرال ها همزمان استفاده شود . تا به پیشگیری و درمان پوکی استخوان و استحکام استخوان کمک کنیم . یکی از انواع آسیب های استخوانی که با افزایش سن ایجاد می شود پوکی استخوان است.
دسته بندی ویدیو: