5 شهریور

نوع داروخانه: 
تلفن: 
1313222157
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي گیلان
شهر / روستا: 
نشانی: 
حاجی آباد