29 فروردین

نوع داروخانه: 
تلفن: 
66400073-66401016
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
شهر / روستا: 
نشانی: 
تهران میدان حر جنب آمادگاه بهداری 501 تهران پلاک