15خرداد

نوع داروخانه: 
تلفن: 
33722727
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
شهر / روستا: 
نشانی: 
خاش خ. امام خمینی (ره) روبروی بانک ملی مرکزی