- شیدر- محمدرضا آقابیکی

نوع داروخانه: 
تلفن: 
۰۲۱۸۹۳۱۸318
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي ایران
شهر / روستا: 
منطقه: 
6
خیابان اصلی: 
خالد اسلامبولی
نشانی: 
تهران خ خالد اسلامبولی (وزراء سابق) کوچه هفتم پلاک 17 طبقه اول
کدپستی: 
1513738913