آبسرد (دکتر جهانی)

نوع داروخانه: 
تلفن: 
76372428
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی
شهر / روستا: 
نشانی: 
دماوند آبسرد بلوار امام خمینی (ره) جنب کوچه انصاری پلاک 241