دکتر محرمی

نوع داروخانه: 
تلفن: 
34224334-024  
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي زنجان
نشانی: 
خيابان امام پائينتر از فرهنگسرای ارشاد پلاک 10