دکتر عبدالعلی پور

نوع داروخانه: 
تلفن: 
35240551-024  
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي زنجان
شهر / روستا: 
نشانی: 
خ طالقانی روبروی بانک سپه درمانگاه سينا