دکتر عاشق

نوع داروخانه: 
تلفن: 
34228011-024  
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي زنجان
نشانی: 
خ امام روبروی ساختمان ارشاد پ68