دکتر اسدی

نوع داروخانه: 
تلفن: 
34623510-024
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي زنجان
نشانی: 
ميدان توحيد