توانبخشی بعد از سکته : بازگشت به زندگی به کمک ربات

برای به دست آوردن  سلامتی دوباره بعد از سکته،  توانبخشی مستمر ضروری است. متاسفانه درمانهای فیزیکی که امروزه رایج است همیشه به طور کامل باعث بازگشت عملکرد حرکتی در این افراد نمی شود.
محققان تمایل داشتند توانبخشی با کمک ربات را ارزیابی کنند. هدف اصلی این پروژه توسعه تکنیک هایی است که به این افراد این توانایی را دهد که بتوانند توانایی حرکتی خود را به دست آوردند.
مطالعه ای که انجام شد از ربات هایی استفاده شد که دارای خواص حسی  بودند. نتایج اولیه استفاده از این ربات ها مثبت بود.

        
    
 تا به امروز در افرادی که کاهش فعالیت های حرکتی داشتند مثل افرادی که دچار سکته شدند یا آسیب به سر وارد شده است بایستی تحت درمان با فیزیوتراپیست های مختلفی قرار می گرفتند. که این مسئله مانع از این می شد که بیمار بتواند به اندازه کافی ورزش کند. به همین دلیل دستگاههای جدیدی ساخته شده اند که تنها با بیمار کار می کنند.

cce78889480b85f8d142b2d4bd435c14.jpg

علاوه بر اینکه با این دستگاه می توان ورزش کرد از الکترود ها هم برای تحریک الکتریکی استفاده میشود. این دستگاه می تواند اطلاعات را جمع و ثبت کند و قابل نمایش به بیمار است. با این فیدبکی که به بیمار نشان داده می شود بیمار را تشویق به فعالیت می کند.تا امروز دستگاههای استفاده شده توانایی این را نداشتند که بفهمند که بیمار حرکات را به درستی انجام میدهد یا خیر ولی دستگاه های جدید  تقارن حرکات بیمار را می توانند ارزیابی کنند.

57467280.jpg

دستگاههای جدید نه تنها به بیمار آموزش راه رفتن می دهند  بلکه به بیمار اجازه می دهند که تحت شرایط کنترل شده از پله نیز بالا روند. این تجهیزات امروزه در بیمارستان های آلمان استفاده می شوند.

 برای مشاهده مقالات بیشتر >>>> اینجا را کلیک کنید.

گرداورنده: 
واحد علمی