ارزیابی ریسک دیابت

ارزیابی ریسک دیابت

محققان بیمارستان ماساچوست دریافتند اندازه گیری میزان 5 اسید آمینه نه تنها می تواند به عنوان شاخص مناسبی برای ارزیابی ریسک دیابت در مطالعات جمعیتی به کار رود، بلکه می تواند در ارزیابی های فردی نیز به کار گرفته شود.

ارزیابی ریسک دیابت چگونه انجام می شود؟

محققان بیان می کنند در بیماری دیابت مسیرهای متابولیکی قبل از بروز بیماری تغییر می کند. در نتیجه با اندازه گیری این متابولیت ها می توان افرادی را که بیشتر در معرض خطر ابتلا به دیابت هستند را شناسایی کرد.
تکنولوژی جدیدی که برای اندازه گیری میزان متابولیت ها در افراد به کار میرود دید جدیدی نسبت به وضعیت متابولیتی افراد به محققان داده است. بطور مثال اندازه گیری گلوکز در شناسایی زود هنگام افراد در معرض خطر دیابت ضروری است. چراکه میزان آن وقتی بیماری در فرد در حال پیشرفت باشد افزایش می یابد.
مطالعات قبلی نشان می دهد که میزان بعضی از آمینو اسیدها در افرادی که چاق هستند و یا مقاومت انسولین دارند بالا می رود. ولی این مطلب که اندازه گیری این متابولیت ها می تواند عامل پیشگویی کننده دیابت در افراد سالم باشد بررسی نشده بود.

ارزیابی ریسک دیابت

اسیدآمینه های موثر در دیابت

مطالعات جدید نشان می دهد که افزایش 5 اسید آمینه از جمله ایزولوسین، لوسین ،والین، تیروزین و فنیل آلانین با خطر بروز دیابت در آینده ارتباط دارد. میزان این اسید آمینه ها در افراد چاق و یا کسانی که مقاومت انسولین دارند نیز بالا می رود که نشان می دهد این متابولیت ها، متابولیسم گلوکز را تحت تاثیر قرار می دهد. محققان دریافتند اندازه گیری چند متابولیت در مقایسه با اندازه گیری یک آمینو اسید برای پیش بینی خطر ابتلا به دیابت موثرتر است. به طور کلی در بین افرادی که دارای ریسک فاکتورهای دیابت هستند و میزان سه آمینو اسید در آنها بالا است ، خطر پیشرفت دیابت در در مقایسه با کسانی که دارای میزان پایینی از این متابولیت هستند، 4 تا 5 برابر بیشتر است.