يكشنبه, 8 مرداد, 1396

معرفی آهن 21 سنتری

محل برگزاری: 
سرای محله ولنجک

در سرای محله ولنجک به مناسبت  هفته کرامت جشنی بر پا شده بود و میز تبلیغاتی برای معرفی  آهن 21 سنتری و دیگر محصولات برند 21 سنتری با کمک تیم سنتری  بر پا شد .  و سمپل آهن 21 سنتری  و کاتالوگ آن بین مدعوین توزیع گردید . و کارت مرکز مشاوره برای افزایش آگاهی مردم از محصولات و ارائه مشاوره رایگان به آنها توزیع شد.
 این برنامه آموزشی با هدف افزایش آگاهی عموم مردم و معرفی مرکز مشاوره و اطلاعات دارویی 82406 جهت دریافت مشاوره رایگان تغذیه انجام شد.